AAA
Żłobek i Przedszkole Mini Mini

Dzieci są naszą pasją!

Zajęcia

 

Plan dnia

 
hipek.jpg [100x100]  motylki.png [300x190]   jez.jpg [300x345] naklejkasowka493_8237.jpg [300x318] 

 

 

Zabawy rozwijające zmysłyzmysly_copy_copy.png [300x341] 
-rola poznania wielozmysłowego w harmonijnym rozwoju dziecka jest bardzo ważna. Przez działanie i bezpośrednie poznawanie dziecko rozwija nie tylko swoje zmysły, lecz także zdolności postrzegania otoczenia.
Właśnie w czasie eksperymentowania z różnego rodzaju tworzywami naturalnymi czy sztucznymi budzi się u dzieci odkrywcza radość i wyzwala poznawcza ciekawość, a także wzbogaca się jego rzeczowa wiedza.
Zabawy polisensoryczne (wielozmysłowe) nie tylko dostarczają informacji
o rzeczywistości, lecz także wzbogacając wrażenia zmysłowe, przełamują opory w wykorzystywaniu różnych rodzajów tworzyw, rozwijają sprawności manualne, ulepszają koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową i rozbudzają wyobraźnię.

Zabawy paluszkowe - dzięki zabawnej formie wierszyków i prostej możliwości zilustrowania ich gestem, zarówno dzieciom, jak i dorosłym dostarczają wiele radości.
Co dają zabawy paluszkowe?
* poprawiają sprawność manualną, niezbędną przy nauce pisania, mogą być stosowane jako wstępny etap tej nauki lub w ramach terapii u dzieci z obniżoną sprawnością
* wierszyki wzbogacają słownictwo dziecka, wpływając na rozwój mowy
* pogłębiają więź emocjonalną między rodzicem a dzieckiem
* uczą podstaw komunikowania się— naprzemienności, która jest podstawą dialogu
* pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności
* ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała. Dziecko uczy się, jak się nazywają i gdzie znajdują poszczególne części jego ciała


 

Zabawy twórcze - tworcze_2_copy_copy.png [331x199]
dzieci są kreatywne
z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.
Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej.
Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.
Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie. Zajęcia uwrażliwiają dzieci na otaczającą rzeczywistość, światło, barwę, linie, fakturę, ruch i przestrzeń.

Uczestnictwo w zajęciach zapewnia:

- rozwijanie dziecięcych talentów

- kształcenie i poszerzanie umiejętności artystycznych u dzieci

- wyrażanie indywidualnej kreatywności

- rozwój funkcji psychomotorycznych dziecka

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

 

Język angielski- zajęcia prowadzone są przez lektorów ze Szkółki językowej Poliglotek mają oni nowoczesne, adekwatne do wieku podejście do nauczania dzieci.
W swojej metodzie bazuje na podejściu komunikacyjnym. W podejściu tym zwraca uwagę na to, że w nauce języka chodzi przede wszystkim o umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji. Skupia się na nauczaniu języka biorąc pod uwagę jego funkcje komunikacyjną

Dzieci rozmawiają i słuchają między innymi o zwierzętach, kolorach, naturze, porach roku, zwyczajach a także o rodzinie. Najbliższe otoczenie dziecka kreowane jest podczas zajęć zarówno przez nauczyciela jak i przez samo dziecko. Tym samym stymulowana zostaje aktywność własna malucha, podczas której kształtuje się jego system językowy – dziecko niejako mimochodem poznaje język, w którym odbywają się dane zajęcia.

 Zajęcia opierają się przede wszystkim na:
• piosence powitalnej
• zabawach z pacynką (przywitania, rozmowy "jak się dziś czujesz?")
• piosenka aktywizująca/zabawy uczące nazw aktywności (jump, run)
• zabawach z tablicą sucho ścieralną: nauczyciel ilustruje słowo dnia powoli, tak, by dzieci mogły się zastanowić, co to może być
• piosenka tematyczna
• każde z dzieci koloruje/rysuje kształt, który był wcześniej narysowany na tablicy
• piosenka pożegnalnaWyginam śmiało ciało czyli zabawy ruchoweklanza_copy_copy.png [300x151]

- to propozycja dla dzieci ruchliwych, energicznych, które lubią zabawy ruchowe, ale także dla maluszków,
w których zamiłowanie do aktywności ruchowej trzeba dopiero wzbudzić.


Jakie korzyści dla dziecka niosą zabawy ruchowe?

-poprawa sprawności ruchowej

-zdrowie fizyczne

-wpływają na kondycję fizyczną i samopoczucie, dają odprężenie

-pozwalają zachować prawidłową postawę ciała i sylwetki

-mają wpływ na zdrowie psychiczne

-budują odporność malucha

-kształtują intelekt, dostarczają nowych wrażeń

-zapobiegają zaburzeniom nerwowym u dzieci

-wpływają na rozwój charakteru dzieci /samodzielność, śmiałość, dokładność, pomysłowość, zdyscyplinowanie.

 


plastyka_copy_copy.png [246x251]
Zajęcia plastyczne-
pobudzają wyobraźnię i kreatywność maluchów oraz stanowią okazję do stymulowania rozwoju zdolności manualnych i usprawniania pracy małych rączek.
Podczas takich zajęć dzieci korzystają z różnych technik plastycznych (plastelina, bibuła, farby, kredki, modelina, ścinki materiałów itp.), dostosowanych do ich umiejętności i wieku. Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy.

Podczas zajęć plastycznych maluszki uczą się również kolorów, kształtów, ćwiczą zmysł dotyku i bawią się fakturą.

 
Zajęcia muzyczno-ruchowe
polegają na stymulowaniu zmysłów równowagi,wzroku, słuchu i d
otyku. taniec_copy_copy_copy.png [191x193]
W czasie zajęć wykorzystuje się piosenki
dla najmłodszych, muzykę klasyczną, relaksacyjną i odgłosy przyrody.
Zajęcia muzyczne służą umuzykalnieniu dzieci, nauczeniu ich poczucia rytmu
i gimnastykowaniu ciała.
Zabawy w takt muzyki sprzyjają również integracji maluszków w grupie.
 

 
konstrukcyjne_copy_copy.png [303x184]Zajęcia manipulacyjno - konstrukcyjne -
w oparciu o różnorodny materiał do budowania, nawlekania, łączenia, z użyciem układanek , puzzli,
szablonów geometrycznych, brył.
Rozwijają zdolności percepcyjne, kształtują sprawność dłoni
i palców, koordynację wzrokowo-ruchową, pomagają
w usamodzielnieniu dziecka.